CORVETTE CLUB NORWAY

Corvette Club Norway (CCN) ble stiftet høsten 1992. I en annonse i Aftenposten ble det søkt etter Corvette entusiaster, og det resulterte i at 15 personer møtte opp den høsten i 1992 og Corvette Club Norway ble dannet desember samme år.

CORVETTE CLUB NORWAY

http://www.corvetteclub.no